پاتولوژیست،پزشک عمومی، جراح پوست و مو، داروساز، داخلی، بیولوژی پزشکی، سم شناسی، متخصص ژنتیک، روانپزشکی(والدین و اطفال)، پزشکی قانونی، متخصص علوم آزمایشگاهی وتشخیص طبی